piont Project Consulting Company AB

IT och byggsektorn på den globala marknaden. Under årens lopp har en utveckling skett och företaget har successivt börjat inträda nya affärsområden bl.a. bank- och finanssektorn, fastighetsmarknaden samt försäljnings- och reklambranschen. Internationella affärskontakter är företagets huvudsakliga tillgång.

Affärskontakterna har utvecklats genom deltagande i olika projekt både innanför och utanför Sveriges gränser.

Vi har skapat ett omfattande erbjudande, som kombinerar erfarenheter från många års erfarenhet på marknader diversifierad inom ramen för bransch, produkt och geografi.

Vi har valt tre avgörande affärsområden för PCC AB´s verksamhet:

  • PCCgrey – konsult- och projekteringstjänster
  • PCCblue – kompletta marknadsföringstjänster
  • PCCblack – affärs- och strategisk rådgivning